ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ANNA KLAMECKA

– przygotowuje doktorat w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, interesuje się problematyką związaną z krytyką feministyczną.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 marca 6 (102) / 2008
15 grudnia 24 (96) / 2007
1 grudnia 23 (95) / 2007
1 lipca 13 (85) / 2007
15 listopada 22 (70) / 2006
1 października 19 (67) / 2006
15 lipca 14 (62) / 2006
15 kwietnia 8 (56) / 2006
1 lutego 3 (51) / 2006