ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

MAREK RATAJSZCZAK

– ur. 1998 roku. Studiuje kultury mediów na II stopniu (specjalność: kultury wizualne). Lubi oglądać filmy.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (415) / 2021