ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

KRZYSZTOF BERNAś

- absolwent UJ, który woli o sobie mówić filolog niż polonista; zainteresowania literackie rozproszone, fascynat średniowiecznego kaznodziejstwa. Nauczyciel z upodobania - wierzący, acz niepraktykujący aktualnie w szkole. Recenzent okazjonalny. Mieszkaniec Tarnowa.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (145) / 2010