ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

Redaktor naczelna:
Zastepca redaktor naczelnej:
Sekretarz redakcji:

Redaktorzy działów:

idee
poezja
film
sztuka
muzyka
literatura
teatr
komiks
prezentacje

Współpracuja:

Kamila Czaja


Wojciech Rusinek

Magdalena Piotrowska-Grot
Kamila Czaja
Sabina Strózik
Natalia Grabka
Sabina Strózik
Grzegorz Mucha
Wojciech Rusinek
Magdalena Figzał-Janikowska
Przemysław Pieniążek
Magdalena Piotrowska-Grot

artpapier.idee[@]gmail.com
artpapier.poezja[@]gmail.com
artpapier.film[@]gmail.com
artpapier.sztuka[@]gmail.com
artpapier.muzyka[@]gmail.com
artpapier.literatura[@]gmail.com
artpapier.teatr[@]gmail.com
artpapier.komiks[@]gmail.com
artpapier.prezentacje[@]gmail.comMaja Baczyńska, Marta Baron-Milian, Adriana Biedrowska, Marta Bieganowska-Molendowska, Marek Bochniarz, Magdalena Boczkowska, Justyna Hanna Budzik, Mateusz Demski, Maciej Duda, Anna Katarzyna Dycha, Krzysztof Grudnik, Sławomir Iwasiów, Józef Jaskulski, Pamela Kalisz, Kinga Kasperek, Michał Kazimierczuk, Magdalena Kempna-Pieniążek, Ryszard Knapek, Maciej Libich, Marta Lisok, Magdalena Malinowska, Grzegorz Marcinkowski, Miłosz Markiewicz, Bartosz Marzec, Agnieszka Nęcka, Sara Nowicka, Mirella Siedlaczek-Mikoda, Zuzanna Sokołowska, Joanna Soćko, Agata Stronciwilk, Luiza Stachura, Sabina Strózik, Patryk Szaj, Katarzyna Szkaradnik, Anna Szumiec, Michał Paweł Urbaniak, Anna Zagórska, Agnieszka Wójtowicz-Zając, Jan Zając, Paulina ZięciakRedakcja zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w tekstach.

Materiały publikowane w "artPAPIERZE" można kopiować
i przechowywać wyłącznie na własne potrzeby
(w celach niekomercyjnych).
Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, zwłaszcza na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.Adres do korespondencji:

ul. Radockiego 280/27
40-645 Katowice

artpapier.redakcja@gmail.com


Wydawca:

Katowickie Stowarzyszenie
Artystyczne

Rok założenia:

2003

Periodyczność:

dwutygodnik
(od grudnia 2004,
poprzednio miesięcznik)

Medium:

sieciowe