PRZEMYSłAW CZAPLIńSKI

- historyk literatury polskiej, eseista, tłumacz, krytyk; pracownik Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań). Ostatnio opublikował "Powrót centrali"(WL, Kraków 2007). Wkrótce ukaże się jego książka "Wielkie narracje. Literatura polska wobec późnej nowoczesności".

NUMER WYDANIA

  • 1 grudnia 23 (143) / 2009
  • 1 września 17 (137) / 2009
  • 15 września 18 (114) / 2008
  • 1 września 17 (113) / 2008
  • 15 lutego 4 (100) / 2008